top of page

Fontos információk online kurzusokról

Tanfolyam vásárlása előtt olvassa végig
SCROLL DOWN FOR ENGLISH

- A kurzus megvásárlásával a jelentkező elfogadja és magára érvényesnek tartja a jelentkezés feltételeit. A honlapon keresztül történt vásárlás ill. a tanfolyam díjának átutalása online szerződéskötésnek minősül.

Fizetés és számlázás

- 2022. szeptember 1-től jogszabályi változások miatt, egyelőre sajnos mi is csak magánszemélyeknek tudunk számlát kiállítani. Szolgáltatás és számlakiállítás cégeknek 2024 folyamán várható. A tanfolyamok céges árszabásáról ITT tud érdeklődni.

- Online befizetést követően a számlát emailben küldjük a jelentkezőnek a fizetési adatoknál megadott számlázási címre.

- Ha banki átutalással szeretné kiegyenlíteni a kurzus díját akkor ITT tudja jelezni.

Létszám

- A csoportok maximális létszáma 5-7 fő. A létszám feltöltése a tanfolyam díjának befizetése alapján és nem az előzetes regisztráció alapján történik.

- Ha az adott csoportra a honlapon meghirdetett jelentkezési határidőig nem jelentkezik a meghatározott minimum 5 fő, az oktatásszervező jogosult a tanfolyamot lemondani, a szerződéstől elállni, az esetlegesen már beérkezett teljes tanfolyamdíjat köteles a jelentkezési határidőt követő nap éjfélig maradéktalanul visszautalni a jelentkezőnek. 

 

Lemondás
- Lemondás: A tanfolyamra való jelentkezést a jelentkező a kurzus indulása előtt 10 nappal a megadott email címen (info@szaknyelvioktatas.hu) lemondhatja. Ebben az esetben a kurzus díjának 10%-át levonjuk az addig átküldött digitális anyagok, javítás és a jelentkezés kezelésének költségeként, 90% pedig visszautalásra kerül.  A fenti dátum utáni lemondás esetén a tandíj nem visszatérítendő, a jelentkezés nem módosítható és más órára fel nem használható a csoport kis létszámára való tekintettel. Kérem, hogy csak akkor jelentkezzen a kurzusra, ha ezt tudja vállalni!

 

Belépő nyelvtudás
- A jelentkező kijelenti, hogy nyelvtudása megfelelő az adott kurzus leírásánál meghatározott, minimálisan elvárt nyelvi szintnek. Cambridge C2 tanfolyamhoz erős felsőfok (C1), Cambridge C1 tanfolyamhoz erős középfok (B2), egyéb tanfolyamokhoz átlagos középfokú (B2) nyelvtudás szükséges. A jelentkező az angol nyelven tartott órákba be tud kapcsolódni, angolul társalgást tud folytatni. Szintfelmérő kitöltése esetén a jelentkező kijelenti, hogy önállóan töltötte ki az átküldött szintfelmérőt, mindenféle segédeszköz használata nélkül.

 

Online platform
- A jelentkező tisztában van azzal, hogy online oktatás formájában meghirdetett kurzusoknál az órák online kerülnek megtartásra Zoom vagy Skype szoftverek használatával. Ebben az esetben a jelentkező vállalja, hogy rendelkezik stabil internet kapcsolattal és mikrofonnal, kamerával felszerelt számítógéppel/laptoppal/Ipaddal és az első óra előtt letölti a Zoom és Skype alkalmazásokat – melyen keresztül az oktatásba be tud kapcsolódni. Okostelefon nem elegendő az órák követésére. A jelentkező felelőssége az internet kapcsolat és a fenti technikai eszközök, alkalmazások beszerzése, üzembe helyezése és előzetes kipróbálása. Minden esetben a résztvevőt terheli a saját technikai eszközeinek vagy az internet kapcsolatának hiányosságából vagy hibájából adódó távolmaradás az online óráról. Ebben az esetben kompenzáció a résztvevőnek nem jár.

Tananyag

- A résztvevők mindig az adott óra napján fogják majd megkapni a Zoom meghívót és az óra anyagát is E-book formában, legkésőbb az óra kezdése előtt egy órával. Az órai anyag online használható és jegyzetelhető PDF, de természetesen ki is tudják nyomtatni, ha szeretnék. Az óra időpontjában az alkalmazáson keresztül is fogok anyagokat megosztani. Az átküldött PDF pl. Adobe Reader programmal egyszerűen jegyzetelhető az "Aláírás" parancsot vagy töltőtoll ikont kiválasztva. Az órai anyagokat NEM küldjük ki egyben, előre a kurzus elején, mert minden anyag az adott csoporthoz, az adott órára készül. Ha a házi feladat külön E-book-ban található a következő órára, az az adott héten legkésőbb pénteki napig emailben kapják meg a résztvevők. 

- A képzések keretében kiadott, a résztvevők részére átadott online anyagok, videók, felvételek, kiadványok, prezentációk, hanganyagok és azok minden egyes összetevője Szellemi alkotás és szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az Oktató. Az Oktató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A kurzus résztvevője kötelezettséget vállal arra, hogy nem készít másolatot vagy engedélyezi másolat készítését az Oktató angol nyelvi termékének anyagairól, és nem terjeszti ezeket az anyagokat az interneten vagy nyomtatott formában, illetve nem osztja meg, és nem engedélyezi a megosztását.

Extra writing javítás ajándékba

- A csoportos kurzusok extra ajánlatként tartalmaznak egyéni ingyenes writing javításokat is. Cambridge C2 kurzus esetén 14 db, Cambridge C1 kurzus esetén 12 db, Legal Booster kurzusok esetén 7 db 200-300 szavas writing feladatok javítását, kizárólag abban az esetben ha az adott órán kiadott writing feladatot a résztvevő elkészítve 5 napon belül átküldi javításra WORD dokumentumban, csatolt fájlként emailben és a fájlnév a teljes névvel kezdődik (vezetéknév keresztnév)

- A writing javításokat oktatási és szemléltetési célra név nélkül online formában felhasználhatjuk.

Képi anyag, videó

- A tanfolyam során néhány alkalommal az órán képernyőkép (screenshot) vagy rövid képernyőfelvétel (video) készülhet, melyet a közösségi médiában (Facebook, Instagram) vagy ezen a honlapon az oktatásszervező név nélkül felhasználhat a tanfolyamok ismertetésére. Ehhez a résztvevő a kurzusra való jelentkezésével hozzájárul.

- Az itt nem listázott feltételeket megtalálja az ÁSZF-ben.

Ha még kérdése van, a kurzus megvásárlása előtt lépjen velünk kapcsolatba: 702800011

Course Rules in English

 

Please read through before purchasing an online course

By purchasing the course, the applicant accepts and considers the application conditions valid. Purchasing through the website and transferring the course fee is considered to be online contract formation.

Payment and invoicing

  • After online payment, we will send the invoice to the applicant's billing address provided in the payment details by email.

  • Course fee can be transferred via bank transfer, PayPal, www.wise.com or other platforms, but you need to add additional bank charges and currency exchange commissions to the original course fee. The exact course fee must arrive to the target bank account after the deduction of all bank charges and fees.

Number of participants

- The maximum number of participants per group is 5-7 people. The registration is considered complete based on the payment of the course fee, not on the basis of pre-registration.

- If the minimum of 5 people specified for a particular group do not register by the registration deadline specified on the website, the organizer is entitled to cancel the course, withdraw from the contract, and must refund the entire course fee already received to the applicant by midnight of the day following the registration deadline.

Cancellation

- Cancellation: The applicant may cancel their registration for the course by email (info@szaknyelvioktatas.hu) no later than 10 days before the start of the course. In this case, 10% of the course fee will be deducted as the cost of the digital materials, correction, and handling of the registration, and 90% will be refunded. In the event of cancellation after the above date, the tuition fee is non-refundable, the registration cannot be modified, and cannot be used for another lesson due to the small group size.

Entry language level

- The applicant declares that their language skills meet the minimum required level specified in the description of the course. Strong upper-intermediate (C1) is required for the Cambridge C2 course, strong intermediate (B2) is required for the Cambridge C1 course, and an average intermediate (B2) level is required for other courses. The applicant can participate in classes held in English and can engage in conversations in English. If a level test is taken, the applicant declares that they completed the test independently, without using any aids.

Online platform

- The applicant is aware that for courses announced in the form of online education, classes are held online with Zoom application. In this case, the applicant undertakes to have a stable internet connection, a microphone, a camera-equipped computer/laptop, and download the Zoom application before the first class - through which they can participate in the classes. A smartphone is not suitable for following the classes. The responsibility for the internet connection and the above technical devices, applications, and their settings are the responsibility of the applicant.

E-books and course materials

- Participants will always receive the Zoom invitation and course material in e-book form on the day of the class, at the latest one hour before the start of the class. The course material is available online and can be annotated in PDF format, but of course, participants can also print it if they wish. During the class, I will also share materials through the application. The sent PDF, for example, can be easily annotated using the "Sign" command or by selecting the pen icon. The course material will NOT be sent all at once in advance of the course because each material is prepared for the specific group and the specific class. If homework is included in a separate e-book for the next class, participants will receive it by email no later than Friday of that week.

- The online materials, videos, recordings, publications, presentations, audio files, and each component thereof provided to participants during the courses are intellectual creations and are protected by copyright, of which the Instructor is the rightful owner. The Instructor reserves the right to record, copy, and distribute intellectual creations using any method or technique. Participants may only use intellectual creations for their own personal use and as intended. Participants undertake not to make copies or authorize the making of copies of the Instructor's English language product materials, and not to distribute or allow the distribution of these materials on the internet or in printed form, nor to share or authorize sharing of these materials.

Extra Writing Correction as a Bonus

- Group courses include individual free writing corrections as an extra offer. For Cambridge C2 courses, 14 pieces, for Cambridge C1 courses, 12 pieces, and for other courses, 7 pieces of 200-300 word writing tasks will be corrected, only if the participant sends the completed writing task for correction in a WORD document attached to an email within 5 days of the class and the file name begins with the full name (surname first name).

- We may use the corrected writing tasks without names for educational and illustrative purposes online.

 

Screenshots or Video recording

- During the course, on a few occasions, a screenshot or short screen recording may be taken during the class, which may be used without the name of the participant for describing the courses on social media (Facebook, Instagram) or on this website by the course organizer. By registering for the course, participants agree to this.

You can find the terms and conditions not listed here in the General Terms and Conditions.

If you have any further questions, please contact me before purchasing the course: +36702800011.

bottom of page