top of page
flag tr.png

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatok kezelésével összefüggésben Corvin Beatrix EV mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.szaknyelvioktatas.hu (korábban:www.corvinbeatrix.hu) (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). Corvin Beatrix EV által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés
a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Corvin Beatrix EV, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Corvin Beatrix EV tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Az adatkezelő megnevezése:

 

Név: Corvin Beatrix EV
Levelezési cím: 1012 Budapest, Mátray u. 5-7. 
EV szám: EV-9812278

Adószám: 64511096-1-42
E-mail cím: info@szaknyelvioktatas.hu
Telefon: +36 70 280 0011
Corvin Beatrix EV kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting

 

2. Adatkezelési alapfogalmak:  

a. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

3. Adatkezelés célja:
Corvin Beatrix EV. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.


4. Adatkezelés időtartama:
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Corvin Beatrix EV-tól az 1. pontban feltüntetett levelezési címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.

5. Kezelt adatok köre

5.1. A Corvin Beatrix EV által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai

Corvin Beatrix EV a www.szaknyelvioktatas.hu (korábban: www.corvinbeatrix.hu) weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön Corvin Beatrix EV- től nem kap további értesítést.

Corvin Beatrix EV weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a Corvin Beatrix EV részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez Corvin Beatrix EV részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Corvin Beatrix EV a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Corvin Beatrix EV a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Corvin Beatrix EV weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Nyelviskola hirdetésével találkozzanak. A Corvin Beatrix EV  a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Corvin Beatrix EV hirdetéseit külső szolgáltatók  például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. A Corvin Beatrix EV és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Corvin Beatrix EV mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A Corvin Beatrix EV a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

5.2. Online érdeklődés, jelentkezés és szintfelmérés
Az adatkezelés célja: az érdeklődők és jelentkezők számára konkrét magánóra és/vagy csoportos tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez illetve jelentkezés esetén a számla kiállításához. Corvin Beatrix EV azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken. Az online jelentkezési űrlapon megadott email-címre személyre szabott ajánlatokat küldünk kurzusainkról és szolgáltatásainkról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, tanfolyami jelentkezés esetén: számlázási cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkező által kezdeményezett visszavonásig.

5.3. Szintfelmérés és érdeklődés
Az adatkezelés célja: az oldallal a KAPCSOLAT menüpont alatti űrlap kitöltésével kapcsolatba lévők, valamint az oldalon található bármilyen űrlapra regisztrálók/feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig

A kapcsolati űrlap kitöltésekor, illetve a feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a hírlevél szolgáltatás igénybevételére.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a Corvin Beatrix EV által nyújtott szolgáltatást, a hírlevelekben található „Nem szeretnénk több hírlevelet kapni”/"Unsubscribe" linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az info@szaknyelvioktatas.hu címre küldött e-maillel is megszüntethető.

5.4 Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR)

A nyilvánosan meghirdetetett kontaktórás és online képzésekre jelentkező résztvevők hozzájárulnak, hogy a mindenkori Felnőttképzési Törvény szerint adataikat az oktatásszervező (felnőttképző) a FAR online rendszerébe feltöltse.

A 2013. évi LXXVII. törvény alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) *  a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címét és

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba) *  legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

5.5. Hírlevél és egyéb értesítések
A Corvin Beatrix EV rendszeresen (jellemzően 2 hetente illetve havonta) hírlevélben értesíti tanfolyamairól, újdonságairól azokat a hallgatókat, akik az űrlapokon keresztül kapcsolatba léptek az oldallal, megadták az email címüket és elfogadták az adatkezelés módját. Ezen felül az Corvin Beatrix EV hírlevélküldő rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

5.6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Corvin Beatrix EV illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni (pl. könyvelés), azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

6. Adatfeldolgozás

Corvin Beatrix EV nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót tevékenysége során.

7. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

7.1 Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat.
Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Corvin Beatrix EV munkatársaihoz fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Corvin Beatrix EV a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

7.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Corvin Beatrix EV a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 10 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

bottom of page